Skip to content
Şuan Bulunduğunuz Sayfa:
TRAMVAY Yazdır e-Posta
Değerlendirme: / 172
Kötüİyi 
Wednesday, 22 October 2008

  

      Gaziantep Büyük?ehir Belediyesi'nin sorumlulu?unda gerçekle?tirilecek kent içi rayl? sistem hatt?n?n in?aat? için ilk kazma vuruldu.
     
     
TCDD Gar? istasyonundan ba?layacak ve Üniversite?de sona erecek olan proje Gar-Üniversite aras? 9 km üzerinde 13 adet durak ve bir adet depolama-bak?m onar?m tesisi bulunan, Ula??m Ana Plan? üzerinde 2025 hedef y?l? için öngörülen yolculuk talebini kar??layabilecek kapasiteye sahip olan çift hatl? bir rayl? sistem olarak planlanm??t?r.
     
      Hafif Rayl? Sistem ?n?aat? ?hale bedeli: 17.343.720,55 YTL , Elektrifikasyon ??leri ?hale bedeli: 15.822.090,76 YTL'dir.
     
     
Sistemin 2009 y?l? için 5 dakika ara ile gerçekle?ecek seferlerde bir yönde saatte 3200 yolcu ta??ma kapasitesine sahip olmas? hedeflenmektedir. Sistemde kullan?lacak araçlar yakla??k 27-28 m uzunlukta olan araçlardan olu?acakt?r. ??letme, araçlar?n her istasyonda maksimum 20sn duraklamas? prensibi ile yap?lacakt?r.
     
      Gaziantep Büyük?ehir Belediyesi Hafif Rayl? Sistem Projesinde;Hat Tipi Çift Hat, Hat Uzunlu?u 9 km, Kenar/Orta, ?stasyonda Ortalama Duraklama Süresi 20 sn, Maksimum ??letme H?z? 30-50 km/sa, Minimum ??letme Sefer Aral??? 5 dak.,Tahmini Tur Süresi 42,5 dakika olarak belirlenmi?tir.
     
     
Araçlar; Araç boyu 27-28 m , Araç geni?li?i 2,35 m, Maksimum H?z 70 km/sa, Arac?n Toplam Yolcu Kapasitesi vagon ba??na 250 ki?i olarak belirlenmi?tir.
Son Güncelleme ( Monday, 23 March 2009 )
 
< Önceki   Sonraki >
Advertisement

Kimler Çevrimiçi

Şuanda 3 konuk çevrimiçi